رفتن به محتوای اصلی
پیچ و رولپلاک نما در مازندران

نحوه اجرای عملیات پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران با شمال راپل

سنگ نمای ساختمان به دلایل مختلف ممکن است بریزد که ساختمانهایی که در استانهای شمالی هستند، بیشتر در معرض این آسیب هستند. هزینه ترمیم سنگهای شکسته و سقوط کرده، بسیار زیاد است. ما ایرانیها یک ضرب المثل داریم که میگوید، پیشگیری بهتر از درمان است. گفته پیشینیان ما همیشه درست بوده است، از این رو محکم کردن سنگ نمای ساختمانی هزینه و زمان کمتری نسبت به ترمیم و بازسازی سنگ نما میطلبد. یکی از کاملترین و بهترین روش محکم کردن سنگ نما، استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران است. استانهای شمالی به خصوص استان مازندران، به دلیل نزدیکی به دریا، بیشتر در معرض ریزش سنگ نمای ساختمان هستند. برای این روش، در مرحله اول سنگهای لب پر شده و شکسته و ملات ترک خورده ترمیم میشود. قبل شروع عملیات ترمیم، ابتدا آلودگیهای موجود در درزها و ترکها بایستی پاک شوند. سپس با استفاده از ملات و یا چسبهای پلیمری عملیات ترمیم انجام میشود. تمام ترکها و درزها با ملات و یا چسب بتونهکاری میشوند و با مصالح پر میشوند. پس از ترمیم نوبت به محکم سازی نما میرسد. نحوه پیچ و رولپلاک کردن سنگهای نما بستگی به نظر کارشناس و مهندس مربوطه دارد، چرا که سنگهایی که ملات پشت آنها در حال ریزش است و یا ضعیف شده است بایستی با پیچ و رولپلاک بلندتری نصب شوند. از طرفی سنگهای سست شده باید با تعداد پیچ بیشتری محکم شوند. بررسی تعداد پیچها و نوع پیچ ها و فاصله ی نصب پیچها توسط مهندس مربوطه انجام میشود و پس از طراحی، مرحله اجرا و نصب پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران شروع میشود.

قیمت راپل در شمال راپل

بررسی دلایل ریزش سنگ نمای ساختمان در مازندران

1- بارش برف و باران: بارش بیامان برف و باران زمینه نفوذ آب و رطوبت به نمای ساختمان را مهیا میکند. نفوذ آب و رطوبت به خلل و حفرههای موجود در بافت نما، باعث نم برداشتن مصالح بهکار رفته در نما میشود و به محض کاهش دمای هوا، رطوبت موجود در مصالح، یخ میزند. یخ زدن رطوبت و نم باعث افزایش حجم میشود. حجم مصالح افزایش مییابد، در حالی که فضای اشغال شده تغییری نمیکند، در این صورت مصالح منبسط شده دچار شکستگی و ترک خوردگی میشوند. به مرور مصالح ساختمانی سست میشوند و چسبندگی خود را از دست میدهند. کاهش چسبندگی یکی از عوامل ریزش سنگ نمای ساختمان است که پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران، از ریزش جلوگیری میکند.

ریزش نما بر اثر بارش باران

2- نشست ساختمان: ساختمان ممکن است به دلیل فوندانسیون ضعیف، اسکلتبندی نادرست، حرکت پوسته زمین، وقوع زلزله و یا سستی زمین نشست کند. میزان نشست ساختمانها متغیر است و به دلایل متفاوتی بستگی دارد ولی تمام ساختمانها با گذر زمان نشست میکنند. هرچه میزان نشست ساختمان بیشتر باشد، باعث ضعیف شدن مصالح ساختمانی میشود. یکی از مصالح ساختمانی که بر اثر نشست ساختمان دچار آسیب میشود، نمای ساختمان است که شروع به ریزش میکند. از این رو بایستی با استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران را محکم کرد تا ریزش به صفر برسد.

اب بندی نما در مازندران

ریزش نما بر اثر وقوع زلزله

3- ملات و مصالح ساختمانی: ملات از ترکیب سیمان، آب و ماسه تشکیل شده است که مانند چسب عمل میکند و سنگ را به نما متصل میکند. با گذشت زمان و با نفوذ آب و رطوبت به داخل ملات، کیفیت مصالح از دست میرود. اصولا ساختمانهایی که بیشتر از 15 سال قدمت دارند، دچار ریزش سنگ نما میشوند و این ریزش به دلیل پوسیدن ملات و یا استفاده نادرست از ملات اتفاق میافتد، چرا که در هنگام ساخت ملات بایستی به اندازه استاندارد مصالح باهم ترکیب شوند و بهدرستی اجرا شوند. برای کاهش بیکیفیت بودن ملات، میتوان از روش پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران استفاده کرد و سنگ نما را محکم کرد.

اجرای عملیات محکم سازی سنگ نمای ساختمان با پیچ و رولپلاک

پس از طراحی عملیات محکم سازی نما توسط مهندس مربوطه، مرحله اجرا آغاز میشود. درگذشته یکی از روشهای کار در ارتفاع، با داربست انجام میشد ولی بستن داربست زمان زیادی نیاز داشت، در حالی که عملیات نصب پیچ و رولپلاک نما، در یک الی دو ساعت قابل اجرا است. نصب داربست هزینه زیادی را برای کارفرما شامل میشد ولی به مرور زمان روشهای جدید جایگزین روشهای قدیمی شد. امروزه به کمک طناب راپل و تجهیزات مربوطه، راپل کار میتواند در ارتفاع عملیاتی انجام دهد. از این جهت برای پیاده سازی عملیات پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مازندران انجام میشود و راپلکار با طناب راپل به راحتی بر روی نما حرکت میکند و میتواند صفر تا صد عملیات را انجام دهد. مدت زمانی که یک راپلکار برای عملیات بستن پیچ و روپلاک صرف میکند بین یک الی دو ساعت است. البته اجرای عملیات ترمیم هم توسط راپلکار انجام میشود.

برای این نوشته 0 نظر ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا 09125846430